Splošni pogoji za sodelovanje

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI NAGRADNE IGRE

1. Splošne določbe in potek nagradne igre

Organizator nagradnega natečaja je Panika, d.o.o., Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, podeljevalec nagradnega natečaja pa je Pančkov svet – Panika d.o.o., Savska cesta 3, 1000 Ljubljana, Slovenija. Nagradni natečaj poteka od 19.04.2017 do podelitve vseh nagrad. Vsak sodelujoči v nagradni igri prejme nagrado. V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali več.

2. Postopek sodelovanja

Za sodelovanje na nagradnem natečaju, ki poteka od 19.04. spletni strani https://www.facebook.com/Panikarecords/ in https://panika.si/izdelek/panckove-pravljice-2/ je potrebno, da v notranji strani knjižice poiščete Pančka, ga slikate in nam na našo Facebook stran, pod objavo nove zgoščenke Pančkove pravljice 2, pod komentarji, prilepite sliko. Vsak, ki bo našel Pančka, ga čaka lepa nagrada. Nagrajence, ki bodo prejeli nagrade, bomo o tem obvestili po Facebooku.

Všečkanje in deljenje objave NI pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3.Žrebanje

Nagradna igra bo potekala na sedežu podjetja Panika d.o.o., Savska cesta 3, 1000 Ljubljana. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni na Facebooku, kjer jih bomo v privatnem sporočilu pozivali, k predaji informacij za dostavo nagrade.

4. Nagrajenci

Osnovni podatki nagrajenca (ime, priimek in naslov), so pogoj za prejetje nagrade. Vsa ostala navodila o prejetju nagrade bodo nagrajencu podana skupaj z obvestilom o nagradi. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prejemu oziroma prevzemu nagrade ne odzove ali pa se nagradi odpove, zgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

5. Zasebnost in varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradnem kvizu sodelujoči dovoli organizatorju podjetju Panika, d.o.o., zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS 68/2004). Organizator in podeljevalca se zavezujeta, da bosta skrbno in skladno z zakonodajo varovala podatke sodelujočih.

6. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost nagrade ne presega 42 eurov.

7. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

  • (ne)delovanje Facebook strani organizatorja,

  • (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

  • (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

  • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.